Nga: kỷ niệm 82 năm ngày sinh nhật của nhạc trưởng tài danh Mschislav Rost’ropovich