Ngả mũ trước tài năng của cao thủ trang điểm

Gốc
Cao thủ trang điểm này đã tự biến mình thành những nhân vật trong Cướp biển vùng Caribe, Rocky, Bố Già hay thậm chí là nữ hoàng Anh.

Video: Ngả mũ trước tài năng của cao thủ trang điểm:

Tin nóng

Tin mới