ND - Trong khi Washington tuyên bố muốn lắp đặt một phần trong hệ thống phòng thủ chống tên lửa nhằm bảo vệ các đồng minh của Mỹ ở châu Âu tránh các cuộc tiến công bằng tên lửa từ Iran hay CHDCND Triều Tiên thì Nga lại khẳng định rằng sự đầu tư này là không cần thiết.