Nga nghiên cứu chế tạo trực thăng thế hệ 5

VIT - Tư lệnh Lực lượng Không quân Nga, Tướng Alexander Zelin cho biết, Không quân Nga đang nghiên cứu hoàn chỉnh việc chế tạo trực thăng thế hệ 5.

Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quansu/TBQD/59170/default.aspx