Nga nối lại cung cấp khí đốt cho châu Âu

Ngày 21/7, Nga đã nối lại việc cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1, sau 10 ngày phải tạm ngừng hoạt động để bảo trì. Động thái này đã ngay lập tức nhận được phản ứng tích cực của người dân Đức, quốc gia phụ thuộc vào năng lượng của Nga và là điểm tiếp nhận dòng chảy khí đốt của Nga đi vào châu Âu.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nga-noi-lai-cung-cap-khi-dot-cho-chau-au-46574.htm