Năm nguyên tắc cơ bản về một hệ thống an ninh châu Âu mới do ông Medvedev đề xuất (nhằm thay thế Hiệp ước Helsinki năm 1975) đã phản ánh đầy đủ quan điểm của Kremlin về một thế giới đa cực.