Nga: Quốc hội In-gu-sê-ti-a phê chuẩn Thủ tướng mới

Gốc
Ngày 20/10, với 22 phiếu thuận và 2 phiếu chống, Quốc hội In-gu-sê-ti-a thuộc LB Nga đã phê chuẩn ông A-lếch-xây Vô-rô-bi-ốp (Aleksey Vorobiev) làm Thủ tướng mới của nước Cộng hòa này theo tiến cử của Tổng thống Yu-nút-Bếch Ép-cu-rốp (Yunus-Bek Evkurov).

Ông Vô-rô-bi-ốp sinh năm 1964, từng làm Trợ lý và Cố vấn tổng thống In-gu-sê-ti-a, từng lãnh đạo Ủy ban chống khủng bố, nguyên là Thiếu tướng Hải quan và Thư ký Hội đồng An ninh In-gu-sê-ti-a. Sau khi Tổng thống Ép-cu-rốp bãi chức Thủ tướng Ra-sít Gai-xa-nốp (Rashid Gaisanov) và toàn bộ Chính phủ In-gu-sê-ti-a vào ngày 5/10 vừa qua do "bất lực trước tình trạng tham nhũng, hoạt động kém hiệu quả trong lĩnh vực kinh tế-xã hội và tổ hợp nông-công nghiệp", ông Vô-rô-bi-ốp đã được bổ nhiệm làm quyền Thủ tướng In-gu-sê-ti-a./.

Tin nóng

Tin mới