Nga siết chặt kiểm soát Internet tại các trường học

Gốc
Kể từ ngày 1/4 tới, tất cả các trường phổ thông ở Nga sẽ được trang bị hệ thống "lọc" nội dung các thông tin được đăng tải trên mạng thông tin toàn cầu Internet nhằm cấm việc tiếp cận các trang thông tin mang tính cực đoan hay có nội dung đồi trụy.

Tin nóng

Tin mới