Trong cuộc đối đầu với các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ do sự kiện Ukraina, Nga đang cố gắng tranh thủ sự hỗ trợ của Trung Quốc.