Nga và Trung Quốc khẳng định tăng cường phối hợp hành động mang tính chiến lược

Gốc
* Ký kết 15 văn kiện hợp tác song phương Quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đã phát triển tới mức chưa từng có từ trước tới nay và là nhân tố tích cực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của tình hình quốc tế. Sự phối hợp hành động mang tính chiến lược giữa Nga và Trung Quốc vì lợi ích của hai nước đã được tăng cường đáng kể trong những năm gần đây.

Tin nóng

Tin mới