Nga - Vị trí thủ lĩnh trên thị trường vũ khí Trung Quốc

Gốc
VIT- Bản báo cáo mới thường niên của Lầu Năm Góc về cải tiến quân đội Trung Quốc cho biết, Nga vẫn là nhà cung cấp vũ khí và công nghệ quân sự chính đối với Trung Quốc.

Tin nóng

Tin mới