So với người đẹp World Cup 2010, Larissa Riquelme, người đẹp Natalia Siwiec không hề thua kém.