Bị bố phản đối việc đi học nghề, Thắng dùng dao cắt tay, rồi tẩm xăng quanh nhà định tự sát…