Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ngăn chặn tiêu cực trong quản lý, sử dụng đất

Hanoinet - Trước tình trạng hiện nay việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao, cho thuê chưa chặt chẽ, hiệu quả thấp, còn để xảy ra không ít tiêu cực, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg, về việc kiểm kê quỹ đất đang quản lý,

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=33369