Ngăn chặn tín dụng đen qua công nghệ

Ở Việt Nam hiện chưa có một quy định cụ thể để hướng dẫn hay giải quyết vấn đề vay tiền qua app theo cách thức như các phóng sự mà chúng tôi đã đề cập trong bản tin trước . Chính vì vậy rất nhiều App cho vay được lập trên mạng khiến người dân không thể phân biệt được đâu là hình thức tín dụng đen giả danh cho vay tín chấp , và đâu là tổ chức tài chính được cấp phép, cho vay lành mạnh. Để giảm thiểu rủi ro cho người vay, các cơ quan quản lý nhà nước đang tìm cách ngăn chặn và xử lý vấn nạn tín dụng đen qua công nghệ. Đây cũng là bài cuối của nhóm phóng viên THTT về đề tài này.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/ngan-chan-tin-dung-den-qua-cong-nghe-46105.htm