Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ngăn chặn vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình

Gốc

ND - Gia đình là tế bào của xã hội. Những giá trị tốt đẹp của gia đình truyền thống nên gìn giữ và phát huy. Những hủ tục lạc hậu hoặc biểu hiện vi phạm pháp luật cần phê phán và ngăn chặn.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=116293&sub=67&top=40