Hanoinet- Đây là năm thứ hai liên tiếp Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) đạt giải thưởng Cúp vàng ISO, tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh và thành công trong việc áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến, nâng cao năng lực quản trị điều hành,