Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ngân hàng của sinh viên nghèo

Gốc

Ngày 11-3-2002, Hội Khuyến học (KH) xã Hương Mỹ ra đời với 25 thành viên, vận động được 15 triệu đồng làm quỹ. Hội ra quy chế: Gặp nhau hàng tuần để tính chuyện vận động gây quỹ, giúp HSSV nghèo đến trường. Mạnh thường quân ủng hộ bao nhiêu, tiền tới tay các cháu bấy nhiêu, tất cả công khai, minh bạch

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/SGGP12h/2007/12/137469