Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ngân hàng đầu tiên công bố khung khoản vay tín dụng xanh

Lần đầu tiên, một ngân hàng lớn của Việt Nam công bố 'Khung khoản vay bền vững' với sự tư vấn của nhiều tổ chức tài chính lớn trên thế giới. Đây là nỗ lực lớn góp phần thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam chuyển đổi net-zero vào năm 2050...

BIDV là ngân hàng đầu tiên xây dựng khung khoản vay bền vững theo các tiêu chuẩn quốc tế.

BIDV là ngân hàng đầu tiên xây dựng khung khoản vay bền vững theo các tiêu chuẩn quốc tế.

“Khung Khoản vay bền vững của BIDV” được xây dựng với sự tư vấn của Carbon Trust dựa trên các nguyên tắc do Hiệp hội Thị trường vay (Loan Market Association – LMA), Hiệp hội Kinh doanh vốn và cho vay hợp vốn (Loan Syndications and Trading Association – LSTA) và Hiệp hội Thị trường vay châu Á Thái Bình Dương (Asia Pacific Loan Market Association – APLMA) đồng ban hành, bao gồm Nguyên tắc Khoản vay xanh (Green Loan Principles – GLP); Nguyên tắc Khoản vay xã hội (Social Loan Principles – SLP) và Nguyên tắc Khoản vay liên kết bền vững (Sustainability-Linked Loan Principles – SLLP).

Ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc BIDV cho biết: “BIDV xác định tầm nhìn, chiến lược rõ ràng về phát triển tín dụng xanh, luôn ưu tiên vốn tín dụng tài trợ các dự án xanh và đã đạt được những kết quả rất khả quan. Việc xây dựng và ban hành Khung khoản vay bền vững sẽ giúp BIDV cung cấp các sản phẩm tài chính bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế cho các doanh nghiệp trong nước, đồng thời là cơ sở để ngân hàng tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực phát triển bền vững tại Việt Nam”.

Khung Khoản vay bền vững của BIDV được thiết kế nhằm cung cấp các sản phẩm cho vay bền vững phổ biến nhất trên thị trường toàn cầu hiện nay bao gồm khoản vay theo chủ đề và khoản vay liên kết bền vững.

Đến hết năm 2022, BIDV dẫn đầu thị trường về tài trợ xanh với hơn 1.386 khách hàng và dự án với tổng số vốn cam kết cấp tín dụng hơn 2,68 tỷ USD. Do đó, việc xây dựng “Khung Khoản vay bền vững” là bước tiếp theo cho phép ngân hàng triển khai giới thiệu các sản phẩm tài chính bền vững với thị trường trong nước.

Khung khoản vay nói trên được xây dựng với sự tư vấn của Carbon Trust dựa trên các nguyên tắc do Hiệp hội Thị trường vay (Loan Market Association – LMA), Hiệp hội Kinh doanh vốn và cho vay hợp vốn (Loan Syndications and Trading Association – LSTA) và Hiệp hội Thị trường vay châu Á Thái Bình Dương (Asia Pacific Loan Market Association – APLMA) đồng ban hành, bao gồm Nguyên tắc Khoản vay xanh (Green Loan Principles – GLP); Nguyên tắc Khoản vay xã hội (Social Loan Principles – SLP) và Nguyên tắc Khoản vay liên kết bền vững (Sustainability-Linked Loan Principles – SLLP).

Giám đốc phụ trách khu vực châu Á – Phi của Carbon Trust, ông Chris Stephens, cho biết, nhu cầu về tài chính bền vững với vai trò kết nối với quá trình chuyển đổi khí hậu của Việt Nam là cấp thiết hơn bao giờ hết. Khung Khoản vay bền vững của BIDV là một bước tiến quan trọng để huy động nguồn vốn cần thiết cho các giải pháp bền vững, mang lại những kết quả có ý nghĩa và tác động tích cực cho xã hội.

Khung khổ này được thiết kế nhằm cung cấp các sản phẩm cho vay bền vững phổ biến nhất trên thị trường toàn cầu hiện nay bao gồm khoản vay theo chủ đề và khoản vay liên kết bền vững. Khoản vay theo chủ đề như khoản vay xanh và khoản vay xã hội, được thiết kết dành riêng cho các dự án có tác động tích cực tới môi trường và xã hội. Bên cạnh đó, khoản vay liên kết bền vững đề cập đến những khoản vay được xây dựng nhằm khuyến khích bên vay đạt được các chỉ tiêu hiệu quả bền vững được thiết lập trước và đo lường thông qua các chỉ số đánh giá hiệu quả công việc đã được xác định.

Đây là bước đi quan trọng trong việc hiện thực hóa cam kết của Chính phủ tại COP26 nhằm đạt mức phát thải ròng bằng “0” (net-zero) vào năm 2050. Bên cạnh đó, theo thông lệ quốc tế, BIDV cũng sẽ tìm kiếm một bên thứ ba cung cấp dịch vụ đánh giá độc lập và thực hiện Xác nhận bên ngoài (SPO) cho Khung cho vay bền vững của ngân hàng.

Sự hợp tác nói trên được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình Năng lượng Các-bon thấp trị giá 15 triệu Bảng Anh cho Đông Nam Á (ASEAN Low Carbon Energy Programme – LCEP) do Chính phủ Anh tài trợ.

Tham tán Khí hậu của Đại sứ quán Anh tại Hà Nội, ông Ronald Bohlander, cho biết, Vương quốc Anh cam kết hỗ trợ Việt Nam thực hiện quá trình chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng. Sự tham gia của một ngân hàng lớn Việt Nam đã góp phần gia tăng số lượng tổ chức tài chính trên thế giới có tư duy hướng tới tương lai đang thể hiện cam kết của mình trong việc thu hẹp khoảng cách tài chính cho quá trình chuyển đổi nền kinh tế xanh. Vương quốc Anh muốn các ngân hàng Việt Nam trở thành một phần của liên minh đang phát triển nhằm thực hiện các mục tiêu chuyển đổi net-zero của Việt Nam.

Hoàng Lan