SanOTC- Ngân hàng hoàng gia Scotland (Royal Bank of Scotland) đã báo lỗ hơn 20 tỷ bảng Anh (30 tỷ USD) năm ngoái, mức thua lỗ kỷ lục đối với một công ty trong lịch sử Anh quốc. Trong đó đáng kể nhất là vụ mua hớ ABN Amro năm 2007.