Nhiều khách hàng phản đối việc ngân hàng “làm ngơ” không giảm lãi suất vì phân biệt doanh nghiệp với cá nhân.