Có đến 71,4% ngân hàng khi được hỏi tin rằng lợi nhuận sẽ tăng trong 6 tháng cuối năm so với các tháng đầu năm dù mức tăng vẫn khá khiêm tốn.

Kết quả này có được từ đánh giá của các tổ chức tín dụng (TCTD) tại cuộc điều tra xu hướng kinh doanh do Vụ Dự báo thống kê tiền tệ (NHNN) thực hiện mới đây. Nhờ có kỳ vọng lạc quan về triển vọng môi trường kinh doanh, có tới 63,3% TCTD đánh giá triển vọng kinh doanh trong 6 tháng cuối năm sẽ diễn biến thuận lợi hơn 6 tháng đầu năm 2013 trong khi chỉ có 3,8% TCTD lo ngại tình hình kém hơn. Nhìn nhận cho cả năm 2013, do ảnh hưởng tiêu cực từ diễn biến của những tháng đầu năm, vẫn còn 14,1% TCTD đánh giá triển vọng kinh doanh năm 2013 sẽ kém hơn năm 2012.

Lợi nhuận cũng được kỳ vọng sẽ cải thiện nhưng chỉ tăng ở mức thấp. Trong số này, có đến 71,4% TCTD kỳ vọng lợi nhuận của họ sẽ tăng trong 6 tháng cuối năm 2013 so với thời điểm đầu năm, mặc dù mức tăng chủ yếu được kỳ vọng vẫn chỉ dưới 10%.

Tuy nhiên, hầu hết các TCTD khá lạc quan khi cho rằng lãi suất huy động vốn và cho vay bình quân sẽ giảm trong vòng 3-6 tháng đồng thời, xu hướng giảm lãi suất cho vay sẽ diễn ra mạnh hơn giảm lãi suất huy động. Theo đó, có đến 89,8% các TCTD được hỏi kỳ vọng tổng dư nợ tín dụng tại thời điểm cuối năm 2013 sẽ tăng so với cuối năm 2012. Trong đó dư nợ tín dụng bằng VND được kỳ vọng tăng chủ yếu từ 10-20% và dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ được kỳ vọng tăng dưới 10% cho cả năm 2013. Bên cạnh đó, cũng có 35,4% TCTD dự báo dư nợ tín dụng chung (tổng cộng cả VND và ngoại tệ) chỉ tăng từ 5% đến dưới 10% trong năm 2013.

Song cũng có một nội dung đáng chú ý, do nền kinh tế đầu năm 2013 vẫn đang ở giai đoạn dò đáy và ngổn ngang nhiều khó khăn, hầu hết các TCTD nhìn nhận mức độ rủi ro của các nhóm khách hàng tăng trong 6 tháng đầu năm 2013. Do đó, trên 50% TCTD dự kiến tỉ lệ nợ xấu của họ tại thời điểm cuối năm 2013 sẽ không đổi hoặc tăng so với cuối năm 2012. Đối phó với nợ xấu sẽ tiếp tục là thách thức lớn đối với nhiều TCTD trong năm 2013.