Ngân hàng Santander của Tây Ban Nha vừa đưa ra thông báo sẽ mua lại Bradford Bingley (B B) trước thời điểm nhà băng lớn nhất Anh bị quốc hữu hóa do đang đứng trước nguy cơ phá sản.