Ý kiến của ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank, liên quan đến câu hỏi trên...