Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về mua ngoại tệ hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản số 2605/NHNN-QLNH thông báo về việc NHNN mua ngoại tệ từ các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối.