Ngân hàng Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc ký kết chương trình hợp tác

Gốc
(NDH) Ngày 5/3/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp nhằm triển khai các hoạt động trong thời gian tới.

Chương trình phối hợp giữa hai Cơ quan được xây dựng nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, nâng cao hiệu quả và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của hai Cơ quan. Trong đó, tập trung vào 3 công tác chính là tuyên truyền, giám sát và phản biện xã hội và vận động triển khai các chính sách về xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Thu Trang - Người Đồng Hành

Tin nóng

Tin mới