Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định sửa đổi giấy phép hoạt động cho Ngân hàng TMCP Phương Đông, theo đó, vốn điều lệ của ngân hàng này sẽ tăng từ 3.547 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngân hàng TMCP Phương Đông có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng và giao Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh) có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc Ngân hàng TMCP Phương Đông thực hiện quy định này.

Minh Minh

Share on Tumblr