Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố thông tin về việc tăng vốn điều lệ của ngân hàng thêm 453 tỷ đồng từ mức 3.547 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng.

Ngan hang Phuong Dong tang von len 4.000 ty dong - Anh 1

Như vậy, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho tăng vốn thêm gần 1.000 tỷ đồng từ 3.547 tỷ đồng lên 4.500 tỷ đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ngay trong đầu năm 2016 OCB đã thực hiện tăng vốn thêm 453 tỷ đồng.

Trước đó, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông OCB đã cho biết kế hoạch tăng vốn của ngân hàng này, trong đó dự kiến phát hành thêm gần 953 tỷ đồng bao gồm 5% cổ phiếu thưởng từ nguồn lợi nhuận năm 2014 và phát hành riêng lẻ 780,6 tỷ đồng cho đối tượng chọn lọc (không bao gồm cổ đông sở hữu mức cổ phần trọng yếu, thành viên HĐQT, thành viên BKS và Tổng giám đốc).

Những ngày giữa tháng 2/2015, OCB đã công bố thông tin kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Theo đó, giá chào bán cổ phiếu là 10.000 đồng/cổ phiếu, OCB đã thu về khoảng 280 tỷ đồng và việc chào bán đã hoàn thành khi 100% số cổ phần được chào bán đã bán hết cho hai cá nhân là bà Nguyễn Thị Thu Trang đã mua 14,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu sau khi mua là 3,63%. Ông Nguyễn Đức Toàn mua hơn 13,5 triệu cổ phiếu, tương ứng sở hữu 3,39% vốn. Trước đó, cả hai cá nhân này đều không sở hữu cổ phần tại ngân hàng OCB.

HOÀNG ANH