Lợi nhuận trước thuế của MB đạt 3.711 tỷ đồng, tăng 17,8% và là ngân hàng dẫn đầu về lợi nhuận trong khối các ngân hàng thương mại không có vốn chi phối của Nhà nước.

Ngan hang Quan doi dat 3.711 ty dong loi nhuan truoc thue - Anh 1

Giao dịch tại MB. (Nguồn: MB)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) vừa công bố báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó, lợi nhuận trước thuế (của riêng ngân hàng) đạt 3.711 tỷ đồng, tăng 17,8% so với năm 2015, vượt 4,5% so với kế hoạch.

Với kết quả này, MB tiếp tục dẫn đầu về lợi nhuận trong khối các ngân hàng thương mại không có vốn chi phối của Nhà nước.

Các chỉ tiêu kinh doanh khác của ngân hàng cũng hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Cụ thể, tính đến 31/12/2016, tổng tài sản của MB đạt 250.232 tỷ đồng, hoàn thành 104,3% kế hoạch; vốn điều lệ đạt 17.127 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch; huy động vốn đạt 195.148 tỷ đồng, hoàn thành 102,2% kế hoạch; dư nợ cho vay đạt 148.883 tỷ đồng, hoàn thành 103,4% so với kế hoạch./.