Ngân hàng Taipei Fubon bổ sung hoạt động

Gốc
Theo Quyết định số 1740/QĐ-NHNN ngày 15/08/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã được chấp thuận:

1. Bổ sung hoạt động “Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước quy định” vào nội dung hoạt động của Giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 54/GP-NHNN ngày 20/02/2013 của Ngân hàng thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Sửa đổi nội dung “Ngân hàng thương mại Taipei Fubon - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện các hoạt động của loại hình ngân hàng thương mại bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ theo quy định của pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, gồm các hoạt động sau đây:” ghi tại Điều 4 Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 54/GP-NHNN ngày 20/02/2013 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng thương mại Taipei Fubon - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh thành: “Ngân hàng thương mại Taipei Fubon - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện các hoạt động của loại hình ngân hàng thương mại bằng đồng Việt Nam theo quy định của pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, gồm các hoạt động sau đây”

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 15/08/2017.

The above Decision takes effect from 15/08/2017.

Ngân hàng Taipei Fubon bổ sung hoạt động - Ảnh 1

Ngân hàng thương mại Taipei Fubon Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 253 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: 84-28- 39325888

Fax: 84-28- 39321751

Tin nóng

Tin mới