Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ngân hàng Thế giới giúp Việt Nam 320 triệu USD xóa đói giảm nghèo và phát triển cơ sở hạ tầng

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Ban Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt hai khoản tín dụng không tính lãi trị giá 320 triệu USD để Việt Nam xóa đói giảm nghèo và phát triển cơ sở hạ tầng.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=47&NewsId=71849