Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục hỗ trợ BHXH Việt Nam

Gốc
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương vừa làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB), do ông Alwaleed Alabatani - Chuyên gia tài chính làm Trưởng đoàn, về việc khởi động triển khai chương trình hỗ trợ kỹ thuật quản lý, đầu tư quỹ hưu trí.

Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục hỗ trợ BHXH Việt Nam kỹ thuật quản lý, đầu tư quỹ hưu trí. Ảnh: H.A

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Alwaleed Alabatani - Trưởng đoàn công tác WB cho biết: Dự án hỗ trợ kỹ thuật về quản lý, đầu tư quỹ hưu trí giữa BHXH Việt Nam và WB đã kết thúc giai đoạn thứ nhất (2017 - 2018), với các hoạt động tập trung chủ yếu cho công tác đào tạo và tăng cường năng lực quản trị, quản lý đầu tư quỹ hưu trí.

Phát huy những kết quả đã đạt được, WB sẽ bố trí nguồn tài chính để tiếp tục hỗ trợ BHXH Việt Nam trong việc cải cách, nâng cao năng lực đầu tư quỹ trong giai đoạn hai (2019 - 2021). Hiện tại, WB đang tiến hành xây dựng kế hoạch, phân bổ nguồn lực và hạng mục hỗ trợ BHXH Việt Nam thực hiện tốt chương trình này trong thời gian tới.

Trước đó, WB thông báo đã huy động tài trợ 500.000USD từ Quỹ FIRST Initiative để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong cải cách hưu trí.

Tại buổi làm việc, đại diện BHXH Việt Nam và WB đã cùng thảo luận, thống nhất các mục tiêu và triển khai nội dung thực hiện chương trình hỗ trợ kỹ thuật về quản lý, đầu tư quỹ hưu trí gồm: Thống nhất về kế hoạch hoạt động với các bộ, ban ngành, cơ quan có liên quan của Chính phủ dựa trên các ưu tiên thực hiện do Chính phủ Việt Nam đề ra; trình bày đánh giá về hoạt động quản trị và đầu tư quỹ của BHXH Việt Nam; thảo luận về các khía cạnh khác nhau trong lĩnh vực đầu tư quỹ BHXH hiện tại (quản lý tài sản, quản lý danh mục đầu tư trái phiếu, quản lý rủi ro và tác động của thay đổi); thảo luận các vấn đề liên quan đến giám sát hưu trí tư nhân; hỗ trợ BHXH Việt Nam tổ chức hội thảo nâng cao hiệu quả đầu tư quỹ BHXH.

Thay mặt BHXH Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương cảm ơn sự hợp tác hiệu quả của WB trong việc hỗ trợ BHXH Việt Nam nâng cao năng lực quản lý và đầu tư quỹ hưu trí. Đồng thời, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương cũng bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, WB sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp giúp BHXH Việt Nam trong các vấn đề như: Mở rộng danh mục đầu tư quỹ; phát huy công tác đào tạo và tăng cường năng lực quản trị, quản lý đầu tư quỹ hưu trí; hỗ trợ kỹ thuật về mô hình cân đối quỹ BHXH; hỗ trợ xây dựng, phát triển, nâng cao năng lực nghiệp vụ quản lý của Vụ Quản lý - Đầu tư quỹ (BHXH Việt Nam).

Theo kế hoạch, đoàn công tác của WB sẽ làm việc với các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam hết ngày 17.5 về các nội dung liên quan đến công tác quản lý, đầu tư quỹ hưu trí.

AN LÊ