Ngân hàng TMCP Đại Tín: Thông báo về việc tổ chức Đại hội Cổ đông năm 2008

Gốc
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đại Tín ngày 27 tháng 02 năm 2009 về việc chuẩn bị chương trình nội dung Đại hội cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Đại Tín, Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Tín xin thông báo đến toàn thể Quý vị cổ đông việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên...

Tin nóng

Tin mới