Ngày 20-3, Western Bank chính thức tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm tất cả các kỳ hạn với mức tăng đạt mức kịch trần là 12%/năm.