(GD&TĐ) - “Với cách làm ngân sách hiện nay và quy trình lập ngân sách, giám sát ngân sách chúng ta không kiểm soát được ngân sách, Quốc hội không kiểm soát được. Tôi khẳng định như vậy” – đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch nhấn mạnh.

Ngân sách Nhà nước còn bị thất thu