Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ngân sách trợ lực khoảng 180.000 tỷ đồng cho người dân, doanh nghiệp trong 11 tháng

Theo thống kê của Bộ Tài chính, tính hết tháng 11, các loại thuế gia hạn ước đạt 105,9 nghìn tỷ đồng. Cùng với đó, số tiền miễn, giảm thuế các loại lớn chưa từng có, lên đến 47,8 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, ngân sách còn hỗ trợ hơn 26,3 nghìn tỷ đồng khi giá xăng, dầu tăng đột biến...

Tính đến hết tháng 11, chính sách miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí thuộc chương trình phục hồi ước đạt 47,8 nghìn tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 11, chính sách miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí thuộc chương trình phục hồi ước đạt 47,8 nghìn tỷ đồng.

Thông tin về kết quả thực hiện các chính sách gia hạn thuế sau 11 tháng, Bộ Tài chính cho biết, quy mô dự kiến khi xây dựng chính sách là 135 nghìn tỷ đồng; đến hết tháng 11 đã gia hạn các loại thuế ước khoảng 105,9 nghìn tỷ đồng, đạt khoảng 78,4% số dự kiến.

Theo trên, số tiền gia hạn thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 khoảng 96,3 nghìn tỷ đồng. Trong đó, số được gia hạn đã nộp vào ngân sách nhà nước khoảng 76,33 nghìn tỷ đồng.

Song song, gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước theo Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 đạt khoảng 9,6 nghìn tỷ đồng.

Nguồn: Bộ Tài chính.

Nguồn: Bộ Tài chính.

Cũng theo Bộ Tài chính, về các chính sách miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí thuộc chương trình phục hồi có quy mô dự kiến khi xây dựng các chính sách là 64 nghìn tỷ đồng. Tính đến hết tháng 11, ước số đã miễn, giảm khoảng 47,8 nghìn tỷ đồng, tương đương đạt khoảng 74,7% số dự kiến.

Cụ thể, chính sách giảm thuế suất thuế VAT từ 10% xuống 8% có quy mô giảm thuế lớn nhất, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 khoảng 36,7 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 khoảng 6,6 nghìn tỷ đồng.

Giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 31/12/2021 khoảng 1,9 nghìn tỷ đồng.

Giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với nhiều nhóm mặt hàng theo Nghị định số 101/2021/ND-CP ngày 15/11/2021 khoảng 1,7 nghìn tỷ đồng.

Cùng với đó, chính sách giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022) nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 ước thực hiện khoảng 900 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bộ Tài chính dự kiến giảm ngân sách khoảng 3,5 nghìn tỷ đồng khi thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các đối tượng bị ảnh hưởng do Covid-19 năm 2022.

Bộ Tài chính cho hay Chính phủ đã có báo cáo số 375/BC-CP ngày 6/10/2022 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Tài chính hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo Tờ trình số 288/TTr-BTC ngày 24/11/2022.

Đặc biệt, trước diễn biến giá xăng, dầu tăng đột biến trong những tháng đầu năm 2022, để kiểm soát lạm phát, giảm bớt khó khăn cho nền kinh tế, ổn định đời sống người dân, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các Nghị quyết về giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng, dầu, mỡ nhờn, không thuộc gói 64 nghìn tỷ đồng miễn, giảm thuế, phí, lệ phí của chương trình phục hồi, với quy mô dự kiến khoảng 32 nghìn tỷ đồng.

Theo đó, giảm thuế xăng dầu theo Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 khoảng 24 nghìn tỷ đồng và Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 7/7/2022 khoảng 8 nghìn tỷ đồng.

"Ước thực hiện các chính sách này 11 tháng đầu năm tương đương giảm ngân sách hơn 26,3 nghìn tỷ đồng", Bộ Tài chính tính toán.

Cũng theo Bộ Tài chính, về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung 6,6 nghìn tỷ đồng từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Nghị quyết 43/2022/QH15 và Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Nghị quyết số 521/NQ-UBTVQH15 ngày 14/6/2022).

Đến nay, Bộ Tài chính đã tạm cấp bổ sung kinh phí cho 29 địa phương với tổng kinh phí xấp xỉ 4,2 nghìn tỷ đồng để các địa phương thực hiện chính sách này.

Ánh Tuyết -