Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ngành cà phê, ca cao, hồ tiêu, hạt điều: Tìm đường phát triển

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Tại cuộc hội thảo, Thứ trưởng Công thương Lê Danh Vĩnh nhận định, Việt Nam đã hội nhập sâu, rộng và là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế toàn cầu với tư cách là nhà xuất khẩu hàng đầu của nhiều mặt hàng, trong đó có ngành cà phê, ca cao, hồ tiêu,và hạt điều.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=74966