ANTT.VN – Trong tổng số 365 doanh nghiệp niêm yết trên HNX công bố BCTC quý 4/2015 đúng hạn, có 87% doanh nghiệp báo lãi với tổng giá trị đạt 4.626 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết tính đến hết kỳ hạn công bố báo cáo tài chính quý 4/2015 của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX (trừ 4 doanh nghiệp thay đổi niên độ kế toán), đã có 365/376 doanh nghiệp niêm yết công bố báo cáo tài chính đúng hạn, đạt tỷ lệ 96%.

Cụ thể, theo số liệu tại báo cáo tài chính quý 4/2015, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết HNX là 4.283,72 tỷ đồng, tương đương mức lợi nhuận cùng kỳ năm trước.

Nganh cong nghiep an nen lam ra nam 2015 - Anh 1

Ngành công nghiệp có kết quả kinh doanh tốt nhất năm 2015

Trong đó, 317 doanh nghiệp niêm yết có kết quả hoạt động kinh doanh lãi với tổng giá trị lãi đạt 4.626 tỷ đồng, giảm 14,49% so với cùng kỳ năm trước; 40 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ, tổng giá trị lỗ là 342,34 tỷ đồng, giảm 69,61% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp có kết quả kinh doanh tốt nhất với 107 doanh nghiệp kinh doanh có lãi, giá trị lãi đạt 1.417 tỷ đồng, chiếm 30,64% tổng giá trị lãi.

Tiếp đến là ngành tài chính với 20 doanh nghiệp kinh doanh lãi 1.214 tỷ đồng chiếm 26,24% tổng giá trị lãi và ngành xây dựng có 64 doanh nghiệp lãi 594,48 tỷ đồng, chiếm 12,85% tổng giá trị lãi.

Trong số các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, ngành thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống chiếm tỷ trọng lỗ lớn nhất với 8 doanh nghiệp và giá trị lỗ 141,29 tỷ đồng. Tiếp đến là các doanh nghiệp thuộc ngành tài chính và công nghiệp với giá trị lỗ lần lượt là 86,51 tỷ đồng và 33,70 tỷ đồng.

Hiểu Minh