Tại cuộc họp giữa lãnh đạo Bộ Công thương với các tập đoàn, tổng công ty nhằm tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức đối với 12 dự án chậm tiến độ, thua lỗ kéo dài mới đây, lãnh đạo Bộ đã giao Vụ Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các tổng cục, cục, vụ chuyên ngành lập báo cáo tổng thể về 12 dự án trước ngày 10/2/2017.

Nganh cong thuong tim phuong an xu ly doi voi 12 du an thua lo keo dai - Anh 1

Yêu cầu của lãnh đạo Bộ Công thương nêu rõ: tập trung vào báo cáo tài chính theo từng dự án cụ thể; các khó khăn, tồn tại hiện nay; phương án xử lý và phân tích lý do đề xuất phương án.

Trước đó, Bộ Công thương đã tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo xử lý các vấn đề tồn tại ở các dự án lớn chậm tiến độ, kém hiệu quả do Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng chủ trì. Thứ trưởng yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân/tổ chức đối với các dự án.

Khi tổ chức kiểm điểm đề nghị tập đoàn, tổng công ty mời thêm thành phần Ban Nội chính - Văn phòng Chính phủ, Tổng cục, Cục, Vụ chuyên ngành, Vụ tổ chức cán bộ và thanh tra Bộ. Hoàn thành và báo cáo Bộ ngay trong tháng 2/2017.

Mai Phương