Ngành giày Việt Nam đang đứng trước tình hình khó khăn bởi EU gia hạn mức thuế chống phá giá cho mặt hàng giày mũ da.