Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Ngành dầu khí trước tiên phải chuẩn bị thật tốt đội ngũ nhân lực để đáp ứng được những yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới