Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ngành Điện đảm bảo cung ứng đủ điện an toàn, tin cậy

Trong giai đoạn 2016 – 2020, ngành Điện luôn đảm bảo tốt cân đối điện phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, an ninh quốc phòng và sinh hoạt của người dân. Chỉ số tiếp cận điện năng Việt Nam đã tăng từ vị trí 156/189 quốc gia vùng lãnh thổ (năm 2013) vươn lên vị trí 27/190 và đứng thứ 4 trong khu vực ASEAN.

PV

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/inforgraphic-nganh-dien-dam-bao-cung-ung-du-dien-an-toan-tin-cay-81675.htm