Tổng mức lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh điện và các hoạt động liên quan đến hoạt động điện năm 2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là 823,83 tỷ đồng.

Đây là số liệu được Bộ Công thương công bố tại buổi họp công bố giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ( EVN ) diễn ra hôm 2/2, tại Hà Nội.

Theo số liệu công bố, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2014 là hơn 198.000 tỷ đồng; sản lượng điện thương phẩm của EVN thực hiện là 128,63 tỷ kWh; tỉ lệ tổn thất hệ thống điện là 8,49%, thấp hơn 0,9% so với chỉ tiêu 9,39% do Bộ Công Thương quy định, giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2014 là 1.539,35 đồng/kWh.

Nganh dien lai hon 800 ty dong trong nam 2014 - Anh 1

Năm 2014, ngành điện lãi hơn 800 tỷ đồng.

Trong đó, tổng chi phí khâu phát điện là 152.920,70 tỷ đồng, tương ứng giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm là 1.188,86 đồng/kWh; tổng chi phí khâu truyền tải điện là 10.520,39 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 81,79 đ/kWh; tổng chi phí khâu phân phối - bán lẻ điện là 33.657,25 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phân phối - bán lẻ điện theo điện thương phẩm là 261,66 đ/kWh; tổng chi phí khâu phụ trợ - quản lý ngành là 905,18 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phụ trợ - quản lý ngành theo điện thương phẩm là 7,04 đ/kWh.

Theo công bố, thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trong năm 2014 là 1.698,46 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập từ tiền bán công suất phản kháng là 444,25 tỷ đồng; thu nhập từ hoạt động tài chính của Công ty mẹ - EVN, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và các tổng công ty điện lực là 1.153,21 tỷ đồng và thu nhập từ hoạt động đầu tư vào các công ty cổ phần là 101 tỷ đồng.

Như vậy, tổng cộng mức lãi trong hoạt động sản xuất kinh doanh điện và các hoạt động liên quan đến hoạt động điện năm 2014 của EVN là 823,83 tỷ đồng.

Theo báo cáo của cơ quan kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Deloitte Việt Nam), các khoản chi phí chưa hạch toán vào giá thành điện (lỗ chênh lệch tỷ giá) đến 31/12/2014 của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia là 1.682,21 tỷ đồng, Tổng công ty phát điện 1 là 641,75 tỷ đồng, Tổng công ty phát điện 3 là 810,94 tỷ đồng, Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng là 392,12 tỷ đồng và Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh là 1.260,46 tỷ đồng...

Văn Hải