Mới đây, tờ Thời báo của Ấn Độ đã có bài viết nhận định, vị trí số 1 mà nước này độc chiếm bao lâu nay về lượng điều nhân xuất khẩu đã bị VN vượt qua. Đây là mặt hàng nông sản xuất khẩu thứ 2 VN vượt qua Ấn Độ, sau hồ tiêu - cách nay 4-5 năm…