ND - Năm 2010, ngành Đường sắt thực hiện mục tiêu "Đổi mới, an toàn và phát triển bền vững". Hoạt động sản xuất kinh doanh phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên, doanh thu vận tải tăng hơn 10%.

Tạo đủ việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân tăng 8% trở lên; bảo đảm an toàn mọi mặt; từng bước triển khai chiến lược và quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường sắt đã được Chính phủ phê duyệt. Ngành đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để đạt mục tiêu trên. Các đơn vị tiếp tục rà soát, sửa đổi hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý nội bộ cho phù hợpthực tiễn; tăng cường huy động vốn để triển khai các dự án xây dựng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt. Triển khai thực hiện các dự án nâng cấp, nâng cao năng lực dịch vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được phê duyệt. Huy động các nguồn lực đầu tư, trong đó ưu tiên kêu gọi vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế khác để phát triển hệ thống phương tiện, thiết bị phục vụ vận tải bảo đảm nhu cầu vận tải; kiên quyết chỉ đạo thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên mọi lĩnh vực; triển khai chương trình phát triển nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cho hai dự án: Đường sắt cao tốc Bắc - Nam, Đường sắt thuộc chương trình hai hành lang một vành đai kinh tế. Ngành cũng coi trọng việc tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với đường sắt các nước, đặc biệt là Nhật Bản nhằm xúc tiến và thực hiện các dự án chiến lược, tìm các nguồn hỗ trợ cho đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các dự án chiến lược. Dây chuyền sản xuất phân đạm tại Công ty phân đạm và hóa chất Hà Bắc. Ảnh: HUY HÙNG (TTXVN) * Hưng Yên: Nhiều giải pháp hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế Những năm qua Hưng Yên đã có nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập gia đình. Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội tổ chức đa dạng các hoạt động như chuyển giao KH-KT, dạy nghề, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế... để tạo điều kiện hỗ trợ phụ nữ làm kinh tế, thoát nghèo bền vững. Năm 2009, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp các ngành chức năng tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển, tạo việc làm, tăng thu nhập, giúp nâng cao đời sống cho phụ nữ, góp phần xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc" và bình đẳng giới. Các hoạt động khai thác các nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) dự án cho hội viên phụ nữ nghèo vay vốn sản xuất, chuyển giao KH-KT, tham quan mô hình điểm, giúp nhau phát triển kinh tế giảm nghèo... được coi là trọng điểm. Hằng năm, các cấp hội đã tham gia quản lý nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH cho phụ nữ vay đầu tư phát triển kinh tế. Năm 2009, toàn tỉnh đã giải ngân vốn vay Ngân hàng CSXH 136 tỷ 138 triệu đồng cho 4.009 chị vay. Đồng thời, với tinh thần tương thân tương ái hoạt động phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, toàn tỉnh đã có gần 170 nghìn phụ nữ được giúp vốn với tổng trị giá tiền là gần 15 tỷ đồng và 23 nghìn 717 ngày công lao động.