Ngành gạo 2020 được dự báo khó khăn, Vinafood 1 vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng

Gốc
Năm 2020, Tổng Công ty Lương thực Miền bắc (Vinafood 1) đặt mục tiêu kinh doanh đạt gần 21.700 tỷ đồng tăng trưởng doanh thu bình quân 6,52%, lợi nhuận trước thuế đạt 283 tỷ đồng tăng trưởng 5,36%.

Năm 2020 sẽ là năm cuối trong mục tiêu giai đoạn 2016-2020 của Vinafood 1. Theo đó, Tổng công ty đã đề ra kế hoạch tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân 6,52%.

Báo cáo mới đây của công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) về triển vọng ngành gạo trong năm 2020 cho biết, ngành gạo Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn do diện tích gieo trồng lúa sẽ bị thu hẹp.

Ngoài ra, giá gạo được dự báo nhiều khả năng sẽ giảm trong năm 2020. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cũng nhận định nhu cầu gạo hiện đang giảm dần. Bởi thực tế, các quốc gia khác đã và đang cơ cấu lại nền nông nghiệp để từ đó nâng cao khả năng tự cung cấp và đáp ứng phần nào nhu cầu lương thực nội địa. Đồng thời, Việt Nam đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các đối tác nhập khẩu mới.

Trong bối cảnh được dự báo như trên, nhưng Tổng Công ty Lương thực Miền bắc (Vinafood 1) vẫn tự tin đặt mục tiêu tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận.

Vừa qua, tại hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Tổng Công ty Lương thực Miền bắc (Vinafood 1), lãnh đạo Vinafood 1 cho biết, năm 2019 sản lượng lương thực bán ra toàn Tổng công ty đạt 1.805 triệu tấn, vượt 13% kế hoạch năm. Khối lượng gạo xuất khẩu 1.050 triệu tấn, vượt 15% kế hoạch năm.

Kim ngạch xuất khẩu toàn Tổng công ty đạt 450 triệu USD, vượt 8% kế hoạch năm. Tổng doanh thu đạt 17.083 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch năm.

Riêng về hoạt động thu mua và xuất khẩu gạo, năm 2019, Tổng công ty thu mua trên 1,6 triệu tấn lúa gạo các loại. Ngoài ra trong năm, Vinafood 1 cũng tập trung triển khai các nhiệm vụ tái cơ cấu theo Phương án được duyệt giai đoạn 2018-2020. Tổng công ty tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Dự trữ lưu thông năm 2019 với tổng giá trị dự trữ lưu thông theo Kế hoạch dự kiến là trên 400 tỷ đồng.

Năm 2020 sẽ là năm cuối trong mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 của Vinafood 1. Theo đó, Tổng công ty đã đề ra kế hoạch tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân 6,52% trong giai đoạn 5 năm này, đạt gần 21.700 tỷ đồng vào năm 2020. Riêng công ty mẹ là 4,72% và trên 11.100 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu cho toàn Tổng công ty về lợi nhuận trước thuế là 283 tỷ đồng trong năm 2020, hướng tới tỷ lệ tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 5,36%/năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 427 triệu USD (gần 9.900 tỷ đồng).

Mục tiêu trong năm 2020, Vinafood 1 xây dựng các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh theo hướng phấn đấu hoàn thành kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, bảo toàn và phát triển vốn, doanh số tăng 5 - 8% so với kế hoạch năm 2019.

Về kinh doanh nội địa, Vinafood 1 đặt chỉ tiêu giữ vững thị phần đã có, phát triển sản phẩm và thị trường mới, chú trọng mặt hàng gạo chất lượng cao, đảm bảo an toàn thực phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng qua các kênh phân phối hiện đại, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố lớn ở phía Bắc.

Linh San

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/nganh-gao-2020-duoc-du-bao-kho-khan-vinafood-1-van-dat-muc-tieu-tang-truong-d114655.html