Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ngành giáo dục và đào tạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Gốc

ND- Năm học 2008 - 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị tiếp tục lồng ghép Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với các cuộc vận động và phong trào thi đua trong toàn ngành.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=130272&sub=74&top=41