Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ngành Hải quan: Nâng cao chất lượng công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet- Vừa qua Tổng cục Hải quan Việt Nam đã có công văn gửi các cục Hải quan tỉnh, thành phố nhằm ch n chỉnh và nâng cao chất lượng công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong toàn ngành.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=88483