ICTnews - Trong vòng 12 tháng qua, số lượng quảng cáo tuyển dụng mới trong lĩnh vực IT của Australia đã giảm khoảng 19%, hãng tuyển dụng nhân lực Olivier Job tiết lộ.