Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ngành Nông nghiệp Thủ đô: Phấn đấu tốc độ gia tăng giá trị tăng thêm đạt 2,5-3%.

'Nông nghiệp Hà Nội phải mang nét đặc thù của Thủ đô, Hà Nội có 'kho' chất xám, là nơi tập trung nhà khoa học, nhiều trường đại học, viện nghiên cứu... Chính vì vậy Hà Nội cần tiếp tục tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, đặc biệt cần tập trung vào sản xuất con giống bởi đây là ngành mang lại giá trị gia tăng cao', Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh tại lễ Sơ kết kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội sáng 25.7.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN và PTNT) Hà Nội, năm 2022, Sở được giao triển khai thực hiện 12 nhiệm vụ trong chương trình công tác của UBND thành phố; đến nay, Sở đã hoàn thành 8 nhiệm vụ, đang thực hiện một nhiệm vụ.

Về kết quả sản xuất nông nghiệp, trong 6 tháng đầu năm, các cây trồng chính (lúa, rau, cây ăn quả...) phát triển tốt; các hộ chăn nuôi đang đẩy mạnh việc tái đàn theo quy định; chăn nuôi cơ bản ổn định, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cơ bản được kiểm soát tốt, không có dịch bệnh lớn xảy ra.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại hội nghị.

Về nuôi trồng thủy sản, diện tích nuôi không biến động nhiều. Theo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản của Hà Nội đạt 21.454 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng 2,39% so cùng kỳ. Trong đó, nông nghiệp 19.839 tỷ đồng, tăng 2,38%; lâm nghiệp 43 tỷ đồng, giảm 2,4%; thủy sản 1.572 tỷ đồng, tăng 2,67% so cùng kỳ 2021. Hà Nội tiếp tục xây dựng và phát triển 159 chuỗi liên kết an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Đối với xây dựng nông thôn mới, lũy kế đến nay, Hà Nội có 15/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới; 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thành phố cũng có 1.649 sản phẩm được công nhận trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của thành phố...

Giám đốc Sở NN và PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết, từ nay đến cuối năm 2022, Sở NN và PTNT tập trung vào công tác phòng, chống lụt bão, phòng trừ sâu bệnh trong trồng trọt và chống dịch bệnh trong chăn nuôi, tăng cường thanh tra, quản lý vật tư nông nghiệp..., phấn đấu tốc độ gia tăng giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp đạt 2,5-3%. Đến hết năm 2022, thành phố có thêm 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số huyện đạt chuẩn nông thôn mới của thành phố lên 100%; thêm 25 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao; 15 xã nông thôn kiểu mẫu...

Ngành Nông nghiệp cũng cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo từng vùng. Thời gian qua, huyện Gia Lâm đã chuyển đổi từ lúa sang trồng hoa giấy phục vụ đô thị... rất hiệu quả. Đối với chăn nuôi, cần phát triển theo hướng tập trung, xa khu dân cư. Sở NN và PTNT Hà Nội nên xây dựng chương trình hợp tác với các tỉnh để cung cấp con giống và thu mua lại sản phẩm thịt, đáp ứng nhu cầu thực phẩm của đô thị. Đối với xây dựng nông thôn mới, còn 3 huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới, Sở NN và PTNT cần tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương hoàn thành theo kế hoạch.

Văn Anh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/kinh-te-phat-trien/nganh-nong-nghiep-thu-do-phan-dau-toc-do-gia-tang-gia-tri-tang-them-dat-2-5-3--i296371/